Nou Post

Escriure un nou post
- Els camps Password i Codi són obligatoris.
- Per Borrar el post s'ha de deixar en blanc el contingut del post sempre i quan no hi hagi cap foto.
- Per afegir més d'una foto, s'ha d'entrar l'opció  MDF  un cop enviat el post.
- Per Borrar una foto s'ha d'entrar a l'opció  MDF  un cop enviat el post.

RES

Respondre el post
- Per Borrar la resposta s'ha de deixar en blanc el contingut del post sempre i quan no hi hagi cap foto.
- Per afegir més d'una foto, s'ha d'entrar a l'opció  MDF  un cop enviada la resposta
- Per Borrar una foto s'ha d'entrar a l'opció  MDF  un cop enviada la resposta.
 

MDF

Modificar el post
- Opció disponible durant les següents 24 hores del post o mentre mantinguem la mateixa ip.
- Afegir fotos al mateix post. ( millor posar-les a una resolució màxima de 500 px d'amplada )
- Per Borrar el post s'ha de deixar en blanc el contingut del post sempre i quan no hi hagi cap foto.
 

MDD

Moderar el post
- Opció sempre disponible escrivint el password.
- El moderador del post és la persona que a escrit el nou post i pot:
  Borrar les respostes - Borrar el post - Bloquejar el post perquè no es puguin fer més respostes