A tot arreu, quan parlem del material de seguretat indispensable per fer esquí de muntanya ens expliquen que necessitem l'arva, la pala i la sonda.D'aquests tres elements, la sonda és la que disposem de menys informació.

Amb aquest article volem fer una aproximació a tres mètodes de sondatge en grup amb les seves característiques. A més a més, en cas d'utilitzar-los cal tenir en compte altes factors que deixem per un proper escrit

Amb l'ARVA localitzem a la persona enterrada, la sonda ens serveix per determinar amb exactitud el lloc on hem de començar a palejar, (un metre d'error a la superfície en poden ser uns quants a mesura que anem guanyant profunditat). En el cas, però, que pel motiu que sigui no puguem establir el lloc on hi ha la persona enterrada, haurem de començar a sondejar d'una manera més sistemàtica. A continuació us expliquem tres maneres diferents de sondejar, maneres que apliquen els equips organitzats i que nosaltres també podem utlitzar per poder fer una recerca més efectiva.

Hem de tenir en compte: la sonda s'ha de clavar perpendicular a la neu

Amb les dades que podem veure a la taula i esquema de sota, el sondatge de 2 sondatges per pas, és l'indicat per grups reduïts (com els que acostumem a ser fent e.m.) ja que amb menys persones cobrim la mateixa àrea.

Existeix la figura del cap de línia, és qui coordina amb la veu el moment de clavar la sonda, el moment d'avançar i marc la distància de cada pas. En el cas de disposar de banderoles, també és qui marca la zona sondejada. De totes maneres el més 'important és anar tots a la una i detectar qualsevol irregularitat que ens pugui indicar el lloc de l'atrapat ( la sonda sembla que toqui amb alguna cosa tova, fa un petit rebot, s'enfonsa menys que les altres,..una bon pràctica és enterrar un motxilla, la sensació és molt semblant)

Taula resum dels mètodes de sondatge

       
 
Ràpid

Dos sondatges per pas

Minuciós
Sondejadors per 2,5 m d'amplada aprox.:
6
3
4
Separació sonda costat:
50 cm
50 cm
25cm
Separació sonda endavant:
50 cm
50 cm
30cm
Enfonsament sonda:
màx 2 m.*
màx 2 m.*
màxim
 
Separació sondejadors:
junts
braç extès cap el costat
colze amb colze
Senyalització:
1 bandera cada 3 m.
1 bandera cada 3m.
1 bandera cada 1,5 m.
 
* el 80% de les víctimes estan a menys de 2 metres de la superfície
       
 

RÀPID:

Els sondejadors van molt junts i a cada pas només és clava una vegada una sonda.L'avanç és el més ràpid dels 3 mètodes
 
DOS SONDATGES PER PAS

A cada pas clavarem dues vegades la sonda just davant de cada peu.
 
MINUCIÓS

Clavarem 3 vegades la sonda, al mig i davant de cada peu.

No és pot reproduir la informació d'aquesta pàgina (texots i fotos) sense l'autorització dels autors o administrador de la web.
© www.esquidemuntanya.com contacte